SPORTCOACH er online-mødestedet for klubber, sportsudøvere og sportstrænere

Hvad vil SPORTCOACH gøre for verden?

SPORTCOACH er det centrale bindeled mellem klubber, sportsudøvere og sportstrænere – både i forhold til holdsport og individuel træning og coaching. SPORTCOACH er online-stedet, hvor disse parter kan møde hinanden og få direkte personlig kontakt på en let tilgængelig, nem og overskuelig måde.

SPORTCOACH har særligt fokus på at hjælpe klubber, der har brug for trænere både på ungdoms- og motionsniveau og på eliteniveau. Det gælder også for sportsudøvere, der har brug for individuelle trænere. SPORTCOACHs fornemmeste opgave er derfor at gøre trænerjobs synlige for potentielle trænere med webportalen som omdrejningspunkt og platform. Synliggørelsen sker via flere kanaler og medier, men dog først og fremmest via sociale medier for at tiltrække relevante trænerkandidater.

For alle parter er SPORTCOACH et naturligt forum, hvor formidlingen er det centrale, så alle brugere får mulighed for at kontakte hinanden.

Hvad vil SPORTCOACH ikke gøre?

SPORTCOACH er ikke ansvarlig for de annoncer, som klubber og sportsudøvere lægger op på websitet. SPORTCOACH blander sig ikke i de aftaler, som klubber, sportsudøvere og trænere/coaches indgår. Her er det op til parterne selv at definere trænerydelserne i forhold til omfang, kvalitet, geografisk afstand, tidsmæssige og økonomiske konditioner.

Hvem henvender SPORTCOACH sig til?

SPORTCOACH henvender sig til alle typer af sportsklubber, sportsudøvere og sportstrænere – fra helt unge til ældre og inden for alle typer af sportsgrene. Fra de mest populære med mange udøvere til de mere nicheprægede områder.

  • Sportsklubber inden for alle sportsgrene, der søger trænere – kan indrykke annoncer
  • Sportsudøvere, der søger individuelle trænere. Kan både være nybegyndere inden for en given sportsgren og eliteudøvere, der ønsker at dygtiggøre sig yderligere – kan indrykke annoncer
  • Trænere, der søger job eller som løbende gerne vil være registreret hos SPORTCOACH for at være opdaterede om nye jobmuligheder. Trænere kan både være nyere/ikke erfarne og veluddannede trænere til højere sportsniveauer – kan lade sig registrere og løbende modtage nyheder om trænerjobs fra SPOTCOACH

Hvordan vil SPORTCOACH være synlig?

SPORTCOACH er løbende synlig via markedsføringsindsatser og aktiviteter over for både klubber, udøvere og trænere. Det vil ske ved såvel generelle som målrettede indsatser, der inspirerer alle parter til at udnytte de muligheder, SPORTCOACH tilbyder. Markedsføringen vil være synlig på både online medier og i fysiske sammenhænge.

SPORTCOACH søger konstant at udvikle samarbejder med alle inden for sport: Klubber, foreninger, idrætsforbund, højskoler, efterskoler, sportsuddannelsesinstitutioner og andre med interesser for sport og sportens udbredelse.

Hvordan vil SPORTCOACH agere?

SPORTCOACH ønsker at fremstå som en troværdig og tillidsvækkende webportal, der både er overskuelig, nem at betjene, gennemskuelig og som informerer sine brugere på en relevant måde. Ordentlighed er derfor et nøgleord for SPORTCOACH og et helt centralt begreb. Det afspejler sig på alle måder i virksomheden i forhold til kommunikation, retningslinjer, dataopsamling, afregningsformer og brugervenlighed.

Hvordan kan det siges i den korte version?

SPORTCOACH er online-mødestedet for alle klubber, sportsudøvere og sportstrænere, så de får maksimal glæde af hinanden.

SPORTCOACH Alexander Hagensen

 

Hvem er den daglige drivkraft hos SPORTCOACH?

SPORTCOACH drives i dagligdagen af Alexander Hagensen, der er ansvarlig for alle virksomhedens aktiviteter. Som specialist i online kommunikation og datastyring sikrer han, at såvel klubber, sportsudøvere som trænere får indfriet deres forventninger ved brugen af SPORTCOACH.

Alexander har desuden en fortid som dels elitebadmintonspiller, dels flere års erfaringer som træner. Han har dermed stor indsigt i drift af sportsklubber og trækker løbende på et omfattende netværk – ikke blot inden for badminton, men også inden for en lang række andre sportsgrene. Alexanders passion for sport på alle niveauer slår dagligt igennem til stor inspiration for alle brugere og samarbejdspartnere.

Hvem står bag SPORTCOACH?

SPORTCOACH er udviklet og etableret af Alexander Hagensen, Lars Hagensen og Søren Nielsen. De to sidstnævnte bidrager med mange års erfaringer som indehavere af marketing- og kommunikationsbureau med bl.a. digitale og online baserede ydelser.

De tre partneres forskellige baggrunde og kompetencer danner et solidt grundlag for virksomheden og dens brugere. Fælles for de tre indehavere er dog lysten til at drive en webportal, der skaber værdi for alle parter på en seriøs og ordentlig måde.

Log på