For dig, der søger en træner på SPORTCOACH

Websitet er indrettet, så det er nemt at tilgå for alle, der har brug for at annoncere efter en træner – enten til holdtræning eller til individuel, personlig træning. Det er nemt at oprette en annonce i forhold til filtrering vedrørende sportsgren og geografisk placering. Alle kan etablere en annonce på websitet ved at udfylde annonceformularen, registrere sig med få kontaktinformationer og betale. Annoncen er tidsbegrænset og er således ikke synlig på SPORTCOACH efter bestemte tidsperioder, der afhænger af hvilken annoncepakke, der er valgt.
Der således tale om en engangsbetaling for annoncering pr. annonce på SPORTCOACH. Ved udløb af annonceperioden er det muligt ved en aktiv handling at forlænge annonceperioden.


For dig, der registrerer dig som træner på SPORTCOACH

Hvis du ønsker dig et job som enten holdtræner eller individuel, personlig træner, så kan du registrere dig og tilmelde dig SPORTCOACH. Det betyder, at så længe du er registreret hos SPORTCOACH vil du modtage e-mails med information om relevante trænerjobs for dig i forhold til de oplysninger, som du har givet til SPORTCOACH. Du vil også modtage nyhedsbreve om generelle forhold på SPORTCOACH.

Det er gratis at være registreret som træner hos SPORTCOACH. Når du registrerer dig, indgår du en aftale med SPORTCOACH, Niels Brocks Gade 14B, 8900 Randers C, CVR: 40 53 72 36. Ved registrering modtager du en kvittering på din e-mail, som du registrerede dig med og som du bør gemme. Alle aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.


Løbende information

SPORTCOACH vil løbende sende nyheder og andre relevante informationer til klubber, trænere og udøvere, der er registreret på websitet.

Ansvar

SPORTCOACH er alene et formidlingswebsite for klubber, sportsudøvere og trænere. De aftaler, som parterne indgår er derfor kun et anliggende mellem de to parter – herunder ydelserne, omfanget, kvaliteten og de økonomiske konditioner. SPORTCOACH kan ikke gøres ansvarlig for rigtigheden af hverken indholdet i annoncerne eller de registrerede trænerprofiler, men opfordrer naturligvis til, at alt annonceringsindhold og trænerregistreringer gøres med størst mulig rigtighed. SPORTCOACH har ikke mulighed for at verificere eller kontrollere de oplysninger, som klubber, udøvere og trænere stiller til rådighed.


Ændring af vilkår

SPORTCOACH har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår. Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er dit eget ansvar at holde dine adresseoplysninger opdateret (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra SPORTCOACH altid kan modtages.

Læs i øvrigt om cookies og persondata.


Retningslinjer for brug af SPORTCOACH

Som bruger af SPORTCOACH er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger, informationer, annoncer, din profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. SPORTCOACH forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til, at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne. En annonce eller trænerprofil kan endvidere - uden forudgående meddelelse - fjernes, såfremt SPORTCOACH finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. SPORTCOACH forbeholder sig enhver ret til at kræve, at du holder SPORTCOACH skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.

Log på